İyi Yaşamı
Seçenlere


Çağdaş&Ata Yapı

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Şirketimiz hizmet verdiği tüm faaliyet alanlarında en üst kaliteyi hedeflerken, çalışanlarının iş sağlığı ve iş güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu temel amaçları arasına almıştır.


Bu kapsamda aşağıdaki hususları yerine getirerek devam ettirilmesini temin ederiz.

Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve iş güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en aza indirilmesini başarmak.

İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.

İSG sorumluluklarının bilincinde tüm çalışanlarımıza eğitimler vermek.

İSG Politikasını, düzenli olarak kontrol etmek ve İSG konularında sürekli iyileştirme yapmak.

 


Aklınızdaki bütün brüt sorulara net yanıtlar verebilecek bir ekibe sahibiz

+90 256 612 8612

info@atakanlaryapi.com